Home Rodzice List do rodziców gimnazjalistów
List do rodziców gimnazjalistów
niedziela, 09 kwietnia 2017 21:09

„Jedynym sposobem wywarcia wpływu na drugiego człowieka jest rozmowa o jego pragnieniach
i pokazanie mu, jak je może spełnić”.

Dale Carnegie

Rodzic pierwszym doradcą – rola rodziców w procesie wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu

 

Szanowni Rodzice!

Według przeprowadzonych badań, największy wpływ na decyzje uczniów dotyczące wyboru szkoły i zawodu mają rodzice i tradycje rodzinne. To Wy jesteście dla swojego dziecka autorytetem w sytuacji konieczności dokonania wyboru przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Dlatego tak ważna jest rola Rodziców w świadomym wspieraniu swoich dzieci w podjęciu tej niełatwej decyzji.

 

W jaki sposób możesz pomóc mojemu dziecku we właściwym wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodu?

1. Poznaj swoje dziecko i pomóż mu odkryć jego możliwości. Kluczem do podejmowania decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu jest poznanie samego siebie - tego, co nas interesuje, jakie mamy talenty, uzdolnienia, umiejętności, temperament, jakie są nasze wartości i aspiracje w życiu. Rodzice mogą bardzo dużo powiedzieć swojemu dziecku o nim samym.

2. Rozmawiaj z dzieckiem o jego zainteresowaniach, pasjach, możliwościach intelektualnych, interesujących go przedmiotach szkolnych, cechach charakteru oraz stanie zdrowia. Jako rodzic masz możliwość zaobserwować, jakie czynności dziecko lubi, w których zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych bierze udział, kiedy czuje się jak przysłowiowa „ryba w wodzie”. Motywuj dziecko do szukania odpowiedzi na pytania: „Co chcę robić w życiu?” „Co jest dla mnie ważne?”, „Jak wyobrażam sobie siebie za 10, 15 lat?” itp.

3. Jeżeli Twoje dziecko jest pod opieką lekarza specjalisty, koniecznie zasięgnij opinii, czy nie ma przeciwwskazań do nauki w wybranym przez syna/córkę zawodzie. Pomocna może okazać się konsultacja z doradcą zawodowym lub badanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4. Gromadźcie z dzieckiem informacje o szkołach ponadgimnazjalnych, zawodach, aktualnym i prognozowanym rynku pracy, w tym rynku lokalnym. Warto przy tym pamiętać, że internet, choć jest cennym źródłem informacji, to nie jedynym i nie każda wyszukana informacja jest w pełni rzetelna. W szkole uczeń ma dostęp do fachowych informatorów i przewodników po świecie zawodów.

  • Zdobądź jak najwięcej informacji o typach szkół, ścieżkach kształcenia po gimnazjum.
  • Poznaj zasady i terminy rekrutacji do szkół IV etapu edukacji.
  • Bądź otwarty na poznawanie oferty szkół ponadgimnazjalnych.
  • Znajdź czas, by wspólnie z dzieckiem zajrzeć na stronę www szkół, które je interesują, wspólnie przejrzeć ulotkę szkoły czy broszurę.
  • Dziel się z dzieckiem swoją wiedzą i własnymi doświadczeniami zawodowymi.
  • Pomóż znaleźć wśród znajomych osoby wykonujące zawód, którym interesuje się Twoje dziecko.
  • Korzystaj z oferty wsparcia ze strony szkolnego doradcy zawodowego i zachęcaj do tego swoje dziecko.

 

By dodatkowo przekonać Państwa do potrzeby aktywnego towarzyszenia dziecku w planowaniu ścieżki kariery, warto wspomnieć, że wielu uczniów klas trzecich gimnazjum – tak blisko rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego, ma poważną trudność, by nazwać swoje zainteresowania czy wskazać, co potrafią robić dobrze. A predyspozycje psychiczne powinny odgrywać kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych.

 

Warto pamiętać, że Rodzic może i powinien być doradcą swojego dziecka, a więc tym, który pomaga mu odkrywać siebie, gromadzić niezbędne informacje o zawodach i rynku pracy oraz towarzyszy w podejmowaniu decyzji. Rodzic jednak nie powinien dokonywać wyboru za dziecko, ani narzucać mu własnych pomysłów na przyszłość edukacyjno-zawodową.


POMAGAJ SWOJEMU DZIECKU „OSWAJAĆ” PRZYSZŁOŚĆ!

 

Opracowano na podstawie:Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną. Broszura dla rodziców, KOWEZiU, Warszawa 2013 (pobierz plik PDF)

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama