Home Oferta szkoły Szkoły dla młodzieży Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych PDF Drukuj

BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia


zawód: MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

 

Absolwent nauczy się naprawy i obsługi sprzętu rolniczego oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Przygotowanie absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. użytkowanie pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;
  2. obsługiwanie pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
  3. ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
  4. organizowanie prac związanych z użytkowaniem i obsługą pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie;
  5. prowadzenie samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych (w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B i T).

Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje:

  • Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie,
  • Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.

 

Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa. Może też samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą (np. warsztat mechaniczny itp.).

 

Warunki kształcenia w zawodzie

Nauka zawodu odbywa się w formie zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych w:

  • pracowniach pojazdów i maszyn rolniczych,
  • warsztatach wyposażonych w stanowiska obróbki ręcznej i mechanicznej, kowalskie, obróbki blacharskiej, spawania elektrycznego i gazowego, obsługi technicznej pojazdów i maszyn rolniczych.

Nauka jazdy samochodem i ciągnikiem rolniczym odbywa się na placu manewrowym, a nauka pracy kombajnem i innymi maszynami rolniczymi na poligonie nauki pracy maszynami rolniczymi.

 

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji

Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego może kontynuować naukę w 2-letniej Branżowej Szkole II stopnia, przystępując do kolejnego egzaminu zawodowego, dzięki któremu uzyska dyplom technika mechanizacji rolnictwa. Dodatkowo absolwent Branżowej Szkoły II stopnia jest uprawniony do przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 

Wzory dokumentów

 


 

Sondy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama