Kucharz PDF Drukuj

BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia


zawód: kucharz


Absolwent znajdzie pracę w stołówkach, barach, restauracjach. Będzie mógł samodzielnie prowadzić działalność gastronomiczną.

 

Przygotowanie absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. przechowywanie żywności;
  2. sporządzania potraw i napojów;
  3. wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację: sporządzanie potraw i napojów.

 

Absolwent może podejmować pracę na stanowiskach samodzielnych i w zespołach w następujących miejscach pracy związanych z gastronomią: stołówkach, barach, restauracjach. Może także samodzielnie prowadzić działalność gastronomiczną.

 

Warunki kształcenia w zawodzie

Nauka zawodu odbywa się w formie zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych w nowocześnie urządzonych pracowniach:

  • technologii gastronomicznej wyposażonej w stoły produkcyjne, kuchenki z piekarnikami, zlewozmywaki, piec do pieczenia, roboty wieloczynnościowe, zestawy garnków i naczyń i inny sprzęt kuchenny oraz stanowisko do ekspedycji potraw;
  • obsługi konsumenta wyposażonej w stanowisko barowe, pomocniki kelnerskie, stanowiska obsługi gości.

 

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji

Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego może kontynuować naukę w 2-letniej Branżowej Szkole II stopnia, przystępując do kolejnego egzaminu zawodowego, dzięki któremu uzyska dyplom technika żywienia i usług gastronomicznych. Dodatkowo absolwent Branżowej Szkoły II stopnia jest uprawniony do przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 

Wzory dokumentów

 

 


 

Sondy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama