Home Oferta szkoły Szkoły dla młodzieży Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik żywienia i usług gastronomicznych PDF Drukuj

 

Technikum

zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

nr zawodu: 343404

obszar: turystyczno-gastronomiczny


Nauczysz się się fachowo organizować bankiety, przyjęcia w lokalach gastronomicznych, agroturystycznych, pensjonatach. Będziesz przygotowany do pracy w obiektach zbiorowego wyżywienia (stołówki, restauracje, bary itp.) na stanowiskach takich jak: kelner, bufetowy, w instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności, w organizacjach ochrony konsumenta oraz w obiektach zbiorowego zakwaterowania. Będziesz mógł także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, domowych, hotelarskich i agroturystycznych.

 

Uczeń w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowywany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • ocenianie jakości żywności i jej przechowywanie,
 • sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów,
 • planowanie i ocena żywienia,
 • organizowanie produkcji gastronomicznej,
 • planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

 

Kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:

 • T.6.  Sporządzanie potraw i napojów
 • T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Przedmioty zawodowe:

 • podstawy bhp,
 • język obcy zawodowy,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • podstawy gastronomii,
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
 • zasady żywienia,
 • planowanie i rachunkowość w gastronomii,
 • usługi gastronomiczne,
 • zajęcia praktyczne,
 • praktyka zawodowa.

 

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów - 380 godz.
 • kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów - 700 godz.
 • kwalifikacja T.15  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - 300 godz.
 • razem - 1380 godz.

 

Warunki kształcenia w zawodzie

Nauka zawodu odbywa się w formie zajęć teoretycznych, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w pracowniach:

 • technologii gastronomicznej wyposażonej w stoły produkcyjne, kuchenki z piekarnikami, zlewozmywaki, piec do pieczenia, roboty wieloczynnościowe, zestawy garnków i naczyń i inny sprzęt kuchenny;
 • obsługi konsumenta wyposażonej w stanowisko barowe, pomocniki kelnerskie, stanowiska obsługi gości;
 • planowania żywienia wyposażonej w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu z oprogramowaniem do planowania usług gastronomicznych, rozliczania i oceny żywności.

 

Wzory dokumentów

 

 

Sondy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama