Technik rolnik PDF Drukuj

Technikum

zawód : technik rolnik
nr zawodu: 314207
obszar : rolniczo-leśny

 

Będziesz przygotowany do pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą. Możesz być zatrudniony w urzędach gminy, instytucjach służby rolnej. Możesz także samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne oraz prowadzić własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych itp.).


Uczeń w zawodzie technik rolnik przygotowywany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 2. prowadzenie i obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 3. prowadzenie sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich,
 4. organizowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 5. podejmowanie decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.


Kwalifikacje w zawodzie technik rolnik:

 • R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.16. Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej


Przedmioty zawodowe:

 • podstawy produkcji roślinnej
 • podstawy produkcji zwierzęcej
 • podstawy techniki
 • przepisy ruchu drogowego
 • organizacja przedsiębiorstwa rolniczego
 • język obcy zawodowy
 • bhp
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • prowadzenie produkcji roślinnej
 • prowadzenie produkcji zwierzęcej
 • eksploatacja i obsługa środków  technicznych w rolnictwie
 • organizowanie produkcji roślinnej
 • organizowanie produkcji zwierzęcej
 • zajęcia praktyczne
 • praktyka zawodowa

 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu (w nowoczesnych gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych) w wymiarze 8 tygodni.

 

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).


Dodatkowe uprawnienia na:

 • wózek widłowy
 • kombajn zbożowy

 

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji

Absolwent po zdaniu egzaminu zawodowego może uzyskać dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe technika agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (nasza szkoła będzie organizować odpowiednie kursy kwalifikacyjne przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe).

 

Wzory dokumentów

 

 

Sondy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama