Home Oferta szkoły Szkoły dla młodzieży Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki PDF Drukuj

TECHNIKUM

zawód: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 • Nauczysz się kompleksowo posługiwać się nowoczesnym sprzętem rolniczym, obsługiwać urządzenia, systemy elektroniczne oraz nawigację satelitarną stosowaną w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.
 • Zdobędziesz za darmo prawo jazdy kat. B i T, uprawnienia na kombajn.

 

Uczeń szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej,
 2. obsługiwanie pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
 3. ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych
 4. prowadzenie pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych,
 5. organizowanie prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie,
 6. obsługiwanie urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

 

Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje:

 • M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 • M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
 • M.46. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Absolwent jest przygotowany do kompleksowego posługiwania się nowoczesnym sprzętem rolniczym, również w branży zajmującej się obrotem pojazdami, maszynami i urządzeniami rolniczymi. Może podejmować pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą, warsztatach naprawczych maszyn i ciągników rolniczych. Może także samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne oraz prowadzić własną działalność gospodarczą (np. otworzyć warsztat naprawczy).

 

Warunki kształcenia w zawodzie

Nauka zawodu odbywa się w formie zajęć teoretycznych, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych:

 • stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i odpowiednim oprogramowaniem;
 • warsztaty szkolne wyposażone w odpowiednie działy i niezbędne w produkcji rolniczej pojazdy, maszyny i urządzenia;
 • plac manewrowy do nauki jazdy i poligon do nauki pracy maszynami rolniczymi.

Praktyki zawodowe organizowane są w nowoczesnych gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych.

 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje uprawnienia rolnicze.

 

Wzory dokumentów


 

Sondy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama