Technik agrobiznesu PDF Drukuj

Technikum

zawód: technik agrobiznesu

 

Nauczysz się samodzielnie prowadzić rachunkowość rolną i pozyskiwać środki unijne.

 

Uczeń szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. organizowanie i wykonywanie prac w produkcji roślinnej, zwierzęcej, przetwórstwie spożywczym, usługach i handlu,
  2. określanie opłacalności planowanej i prowadzonej działalności,
  3. opracowanie biznesplanów,
  4. stosowanie metod marketingowych,
  5. prowadzenie dokumentacji dotyczącej przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego, handlowego w sferze agrobiznesu.

 

Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje:

  • R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
  • R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

 

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub podejmowania pracy w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, usługowych i handlowych. Może podejmować pracę w jednostkach doradztwa rolniczego oraz współpracujących z nimi ARiMR, ARR i ANR. Może pracować na stanowiskach: księgowych, kasjerów, rachmistrzów, inspektorów podatkowych, magazynierów, referentów zaopatrzenia i zbytu, pracowników sekretariatów, kancelarii, służb pracowniczych i socjalnych.

 

Warunki kształcenia w zawodzie

Nauka zawodu odbywa się w formie zajęć teoretycznych i praktyk zawodowych w pracowniach:

  • produkcji rolniczej, warsztatach szkolnych wyposażonych w niezbędne w produkcji rolniczej pojazdy, maszyny i urządzenia,
  • ekonomiczno-biznesowej wyposażonej w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, drukarki, skanery i urządzenia biurowe, pakiety programów biurowych i oprogramowanie do wspomagania operacji finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych.

Praktyki zawodowe organizowane są w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych oraz jednostkach obsługujących rolnictwo.

 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik agrobiznesu daje uprawnienia rolnicze.

 

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji

Absolwent po zdaniu egzaminu zawodowego może uzyskać dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe technika rolnika po potwierdzeniu kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzór produkcji rolniczej (nasza szkoła organizuje odpowiednie kursy kwalifikacyjne przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe).

 

Wzory dokumentów

 


 

Sondy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama