Home Oferta szkoły Szkoły dla młodzieży Technik architektury krajobrazu
Technik architektury krajobrazu PDF Drukuj

Technikum

 

zawód: technik architektury krajobrazu

nr zawodu: 314202

 

Uczeń szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. opracowywanie projektów obiektów terenów zieleni,
 2. urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni i zadrzewień,
 3. urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu,
 4. prowadzenie ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

 

Kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu:

 • R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
  • przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu,
  • wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu,
 • R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
  • kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu,
  • urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu może podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Może też prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

 

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

 

Wzory dokumentów

 

 

Sondy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama