Home "Pewny start - lepsza przyszłość" Podsumowanie realizacji projektu
Podsumowanie realizacji projektu
poniedziałek, 09 czerwca 2014 00:00

29 maja 2014 r. odbyło się uroczyste zakończenie Projektu „Pewny start – lepsza przyszłość”.

 

Pani Jadwiga Milewska zapoznała zaproszonych gości oraz Dyrekcję, Radę Pedagogiczną i uczniów ZSCKR ze wskaźnikami osiągniętymi w efekcie dwuletniej realizacji projektu. Zrealizowane zadania przedstawiła w postaci prezentacji multimedialnej. Wszyscy beneficjenci projektu otrzymali dyplomy udziału w projekcie. Młodzież kształcąca się w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego/ usług gastronomicznych poczęstowała wszystkich uczestników uroczystości przygotowanym przez siebie poczęstunkiem.

 

Podsumowanie

„Pewny start – lepsza przyszłość.
Program rozwoju skuteczności kształcenia w Technikum w Sejnach”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.2.
Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cele projektu

 

Wzrost jakości i efektywności kształcenia w Technikum w Sejnach poprzez wdrożenie programu rozwojowego dla wzmocnienia konkurencyjnej pozycji uczniów na rynku pracy i lepszego przygotowania do dalszej nauki.

 

Cele szczegółowe:

 • wzrost jakości i wzbogacenie oferty edukacyjnej Technikum w Sejnach
 • wzrost umiejętności z zakresu obowiązkowych przedmiotów maturalnych, szybkiego i efektywnego uczenia się oraz kompetencji społecznych i informatycznych
 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji w zakresie wyboru orientacji zawodowej i przygotowania do wykonywania zawodu
 • rozwój bazy dydaktycznej Technikum
 • rozwój oferty praktycznego przygotowania zawodowego

Zadania

Zadanie: Kompetencje nauczyciela – sukcesem uczniów

 • Warsztaty budowania autorskich programów nauczania (15 nauczycieli, 28 godzin zajęć)
 • Warsztaty prowadzenia doradztwa zawodowego (15 nauczycieli, 16 godzin zajęć)
 • Udział w kursach branżowych (carving I i II stopnia, kurs barmański)
 • Udział w kursach komputerowych: Dietetyk, Subiekt GT, AutoCad

 

Zadanie: Budowanie wizerunku szkoły w regionie i wobec pracodawców

 • Seminarium dla pracodawców „Młodzi na rynku pracy”
 • Organizacja Dni Otwartych Szkoły w 2013 i w 2014 roku
 • Wydanie 4000 ulotek i 600 plakatów promocyjnych

 

Zadanie: Wyposażenie pracowni żywienia i pracowni komputerowej

 • Zakup 15 zestawów komputerowych
 • Zakup programów komputerowych: Dietetyk i AutoCad oraz pozyskanie licencji na korzystanie z programu Subiekt GT
 • Zakup tablicy multimedialnej
 • Zakup wyposażenia do pracowni żywienia


Zadanie: Szkoła po szkole – dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów maturalnych

 • Opracowanie skryptów edukacyjnych z czterech przedmiotów
 • Przeprowadzenie dodatkowych zajęć:
 • z języka polskiego – 2 grupy po 15 osób (60 godzin zajęć)
 • z matematyki – 4 grupy po 15 osób (120 godzin zajęć)
 • z języka angielskiego – 2 grupy po 15 osób (55 godzin zajęć)
 • z języka niemieckiego – 2 grupy po 15 osób (55 godzin zajęć)


Zadanie: Kurs szybkiego czytania i technik pamięciowych

 • 3 edycje kursu dla 40 uczestników (96 godzin zajęć)

 

Zadanie: Warsztaty wspierania rozwoju społecznego i osobistego

 • 2 grupy po 15 osób (48 godzin zajęć)

 

Zadanie: Program doradztwa edukacyjno – zawodowego

 • Opracowanie pakietu narzędzi diagnostycznych
 • Opracowanie Indywidualnych Planów Rozwoju dla 150 uczestników projektu
 • Przeprowadzenie warsztatów doradztwa zawodowego i korzystania z narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli

 

Zadanie: Kurs na dobrą pracę – specjalistyczne kursy branżowe i komputerowe

 • 2 kursy obsługi programu SUBIEKT GT (30 uczestników)
 • 2 kursy obsługi programu Dietetyk (30 uczestników)
 • Kurs obsługi programu AutoCad (15 uczestników)
 • Kurs prawa jazdy (20 uczestników)
 • Kurs spawacza (12 uczestników)
 • 2 kursy carvingu (30 uczestników)
 • 2 kursy barmańskie (30 uczestników)

 

Zadanie: Dobra praktyka to podstawa dla technika

 • Ponadprogramowe praktyki wyjazdowe dla 76 uczestników projektu
 • Wyjazdy edukacyjne na targi branżowe:
  • AgroPak w Lublinie
  • Targi Rolnicze w Szepietowie
  • Międzynarodowe Targi EuroGastro w Warszawie (uczestnicy: 123 uczniów i 15 nauczycieli)

Wybrane wskaźniki

 • 1800 godzin praktyk zawodowych
 • 112 godzin kursów dla nauczycieli
 • 458 godzin kursów dla uczniów
 • 290 godzin dodatkowych zajęć z przedmiotów maturalnych
 • 175 uczestników kursów zawodowych i komputerowych
 • 70 uczestników warsztatów
 • 251 wydanych certyfikatów i zaświadczeń uczniom
 • 50 wydanych certyfikatów i zaświadczeń nauczycielom
 • Wykonano 4000 ulotek promocyjnych oraz 600 plakatów
 • Zmodyfikowano programy nauczania przedmiotów zawodowych oraz 4 programy przedmiotów ogólnych