Home Aktualności Awans kadetów klas mundurowych
Awans kadetów klas mundurowych
Ocena użytkowników: / 10
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Renata Sas   
poniedziałek, 12 lutego 2018 00:00

 

9 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. S. Staszica w Sejnach odbyło się uroczyste podpisanie deklaracji przystąpienia do klasy mundurowej o profilu strażackim oraz – zgodnie z przyjętym przez Radę Pedagogiczną Regulaminem klasy mundurowej – kadeci klasy II bBT i kadetki z kl. II PT otrzymali awans na stopień kadeta (dwie belki), natomiast kadeci z kl. I bBT i kadetki z kl. I PT otrzymali pierwszy stopień awansu na młodszego kadeta (jedna belka).

O godzinie 15:30 w obecności zgromadzonych na sali gimnastycznej rodziców uczniów, dyrekcji i wychowawców kadeci wykonali musztrę. Prezentowali się bardzo dobrze. Musztra zrobiła wrażenie na rodzicach i wychowawcach.

Uroczystość prowadził p. Zdzisław Czakis.

Dyrektor szkoły p. Dorota Jagłowska przedstawiła informacje o zasadach funkcjonowania klas mundurowych, zakupionych przez szkołę mundurach i naszywkach, planach realizacji zadań profilowych w II semestrze roku szkolnego 2017/2018. Kadeci z klas pierwszych będą m.in. uczestniczyć w zajęciach doskonalących pływanie w Aquaparku w Suwałkach. Szkoła zakupiła kolejny sprzęt do ćwiczeń z ratownictwa medycznego. Na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa i ratownictwa medycznego (dodatkowa godzina) mają możliwość poznawania metod ratowania życia ludzkiego i udzielania pierwszej pomocy. Kadeci będą brali udział w zajęciach z ratownictwa medycznego w PWSZ w Suwałkach oraz na strzelnicy tej uczelni, z którą szkoła współpracuje od trzech lat. Szkoła podpisała porozumienia z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach.

Prezes OSP w Sejnach, pan Zdzisław Czakis prowadzący zajęcia z kadetami z bezpieczeństwa pożarowego, przedstawił rodzicom krótkie informacje o planowanych działaniach we współpracy ze Strażą Pożarną. Planowane są m.in. zawody strażackie. Przedstawił, jakie możliwości dalszego rozwoju daje kurs strażacki, który ukończą kadeci w ramach przedmiotu bezpieczeństwo pożarowe. Podkreślił, jak ważny i cieszący się zaufaniem społeczeństwa jest zawód strażaka.

Po wystąpieniach kadeci otrzymali stopnie awansu, które wręczyli dyrektor szkoły p. Dorota Jagłowska i p. Zdzisław Czakis. Wychowawczynie kadetów, kl. II bBT – p. Julita Moroz i kl. I bBT – p. Renata Sas, wyczytywały nazwiska kadetów występujących z szeregu do awansu, natomiast rodzice podpisywali deklaracje przystąpienia dziecka do klasy mundurowej.

Po otrzymaniu awansów przedstawiciele kadetów z obydwu klas, Justyna Ciesielska z kl. I PT (klasa mundurowa międzyoddziałowa) i Marcin Gryguć z kl. I bBT, podziękowali w imieniu kadetów za możliwość kształcenia się w tak ciekawym profilu i deklarowali postępowanie zgodnie z Regulaminem klasy mundurowej i zasadami etyki kadeta.

Rodzice kadetów podziękowali za zaangażowanie i umożliwienie nabywania przez ich dzieci umiejętności tak potrzebnych społeczeństwu, jak ratowanie życia ludzkiego. Pani Marta Gryguć i pan Marian Luto wręczyli w imieniu rodziców wiązanki kwiatów p. Dorocie Jagłowskiej i p. Zdzisławowi Czakisowi.

Na tym uroczystość zakończono i rozpoczęła się wywiadówka.

9 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. S. Staszica w Sejnach odbyło się uroczyste podpisanie deklaracji przystąpienia do klasy mundurowej o profilu strażackim oraz – zgodnie z przyjętym przez Radę Pedagogiczną Regulaminem klasy mundurowej – kadeci klasy II bBT i kadetki z kl. II PT otrzymali awans na stopień kadeta (dwie belki), natomiast kadeci z kl. I bBT i kadetki z kl. I PT otrzymali pierwszy stopień awansu na młodszego kadeta (jedna belka).

O godzinie 15:30 w obecności zgromadzonych na sali gimnastycznej rodziców uczniów, dyrekcji i wychowawców kadeci wykonali musztrę. Prezentowali się bardzo dobrze. Musztra zrobiła wrażenie na rodzicach i wychowawcach.

Uroczystość prowadził p. Zdzisław Czakis.

Dyrektor szkoły p. Dorota Jagłowska przedstawiła informacje o zasadach funkcjonowania klas mundurowych, zakupionych przez szkołę mundurach i naszywkach, planach realizacji zadań profilowych w II semestrze roku szkolnego 2017/2018. Kadeci z klas pierwszych będą m.in. uczestniczyć w zajęciach doskonalących pływanie w Aquaparku w Suwałkach. Szkoła zakupiła kolejny sprzęt do ćwiczeń z ratownictwa medycznego. Na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa i ratownictwa medycznego (dodatkowa godzina) mają możliwość poznawania metod ratowania życia ludzkiego i udzielania pierwszej pomocy. Kadeci będą brali udział w zajęciach z ratownictwa medycznego w PWSZ w Suwałkach oraz na strzelnicy tej uczelni, z którą szkoła współpracuje od trzech lat. Szkoła podpisała porozumienia z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach.

Prezes OSP w Sejnach, pan Zdzisław Czakis prowadzący zajęcia z kadetami z bezpieczeństwa pożarowego, przedstawił rodzicom krótkie informacje o planowanych działaniach we współpracy ze Strażą Pożarną. Planowane są m.in. zawody strażackie. Przedstawił, jakie możliwości dalszego rozwoju daje kurs strażacki, który ukończą kadeci w ramach przedmiotu bezpieczeństwo pożarowe. Podkreślił, jak ważny i cieszący się zaufaniem społeczeństwa jest zawód strażaka.

Po wystąpieniach kadeci otrzymali stopnie awansu, które wręczyli dyrektor szkoły p. Dorota Jagłowska i p. Zdzisław Czakis. Wychowawczynie kadetów, kl. II bBT – p. Julita Moroz i kl. I bBT – p. Renata Sas, wyczytywały nazwiska kadetów występujących z szeregu do awansu, natomiast rodzice podpisywali deklaracje przystąpienia dziecka do klasy mundurowej.

Po otrzymaniu awansów przedstawiciele kadetów z obydwu klas, Justyna Ciesielska z kl. I PT (klasa mundurowa międzyoddziałowa) i Marcin Gryguć z kl. I bBT, podziękowali w imieniu kadetów za możliwość kształcenia się w tak ciekawym profilu i deklarowali postępowanie zgodnie z Regulaminem klasy mundurowej i zasadami etyki kadeta.

Rodzice kadetów podziękowali za zaangażowanie i umożliwienie nabywania przez ich dzieci umiejętności tak potrzebnych społeczeństwu, jak ratowanie życia ludzkiego. Pani Marta Gryguć i pan Marian Luto wręczyli w imieniu rodziców wiązanki kwiatów p. Dorocie Jagłowskiej i p. Zdzisławowi Czakisowi.

Na tym uroczystość zakończono i rozpoczęła się wywiadówka.

 

Sondy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama