Home "Pewny start - lepsza przyszłość" Święto ZSCKR w Sejnach
Święto ZSCKR w Sejnach
czwartek, 29 maja 2014 00:00

29 maja Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach obchodził swoje święto. Najważniejszym punktem programu uroczystości było podsumowanie realizacji dwuletniego projektu "Pewny start - lepsza przyszłość. Program rozwoju skuteczności kształcenia w Technikum w Sejnach".

 

Prezes Stowarzyszenia „Integracja” z Suwałk, a jednocześnie kierownik projektu pani Jadwiga Milewska szczegółowo przedstawiła działania realizowane w czasie trwania projektu, natomiast pan Andrzej Pankiewicz wyświetlił przygotowany przez siebie film, ukazujący nie tylko różnorodność zajęć projektowych, ale też nowe wyposażenie pracowni. Zaznaczmy, że projektem zostało objętych 150 uczniów oraz 25 nauczycieli. Nie obyło się więc bez podziękowań. Wszyscy uczestnicy projektu – zarówno uczniowie, jak i nauczyciele – którzy podnosili swoje kwalifikacje i zdobywali nowe umiejętności, otrzymali dyplomy uznania. Dyrektor, w dowód wdzięczności, na ręce pani Jadwigi Milewskiej i pani Doroty Jagłowskiej złożył kwiaty, życząc im kolejnych sukcesów w koordynowaniu projektami.