Home "Pewny start - lepsza przyszłość" Media o naszym projekcie
Media o naszym projekcie
środa, 11 grudnia 2013 21:39

Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego promującego nasz projekt "Pewny start - lepsza przyszłość". Z satysfakcją stwierdzamy, że znalazł się on wśród najlepiej ocenianych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na obszarze województwa podlaskiego.

 

W czwartek 5 grudnia 2013 r. w ZSCKR w Sejnach gościliśmy ekipę TVP Białystok. Reporterzy nagrali materiał poświęcony realizowanemu w naszej szkole projektowi "Pewny start - lepsza przyszłość", w ramach którego podejmowane są liczne działania mające na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy. Spośród zrealizowanych zadań wymienić można:

 

  • wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły (specjalistyczne kursy branżowe: barmański, carvingu, spawacza, prawo jazdy kat. B, obsługa programów komputerowych: AutoCad, Subiekt, Dietetyk),
  • wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów (warsztaty rozwoju osobistego i społecznego, warsztaty kształtujące zdolność zapamiętywania i uczenia się),
  • podniesienie poziomu przygotowania do wykonywania zawodu (ponadprogramowe wyjazdowe praktyki zawodowe u przedsiębiorców, wyjazdy edukacyjne),
  • rozwój bazy dydaktycznej szkoły (nowoczesna pracownia komputerowa,  wyposażenie pracowni żywienia oraz sali obsługi konsumenta, tablica interaktywna),
  • zacieśnienie współpracy z przedsiębiorcami.

 

Przypominamy, że projekt jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem "Integracja" z Suwałk. Jego realizacja przewidziana jest na okres 01.09.2012 - 30.06.2014.

 

Środki na sfinansowanie zadań pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.