Home Oferta szkoły Szkoły dla młodzieży Technik turystyki wiejskiej
Technik turystyki wiejskiej PDF Drukuj

Technikum

 

zawód: technik turystyki wiejskiej

nr zawodu: 515203

obszar: rolniczo-leśny z ochroną środowiska

 

Technik turystyki wiejskiej jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy, a także na terenie Unii Europejskiej. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, budownictwo, kultura.

Technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do samodzielnej organizacji imprez i usług turystycznych oraz do prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. Ta forma turystyki cieszy się w ostatnich latach coraz większą popularnością, ponieważ stanowi ciekawą alternatywę dla tradycyjnego spędzania urlopu.

 

Uczeń w zawodzie technik turystyki wiejskiej jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań:

 1. organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich,
 2. planowanie, organizowanie i wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym,
 3. planowanie i organizowanie działalności agroturystycznej,
 4. obsługiwanie klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

 

Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje:

 • T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
  • przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych,
  • realizowanie imprez i usług turystycznych,
  • rozliczanie imprez turystycznych.
 • T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
  • prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym,
  • dostosowanie gospodarstwa do działalności agroturystycznej,
  • obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

 

Przedmioty zawodowe:

 • podstawy turystyki
 • organizacja i obsługa ruchu turystycznego
 • język obcy zawodowy
 • agroturystyka i obsługa klienta
 • żywienie turystów
 • prowadzenie działalności gospodarczej
 • ekonomika w turystyce
 • BHP w turystyce
 • podstawy rolnictwa
 • produkcja rolnicza.

 

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego oraz do prowadzenia współpracy z instytucjami i organizacjami turystycznymi.

 

Praktyka zawodowa (w wymiarze 8 tygodni) będzie realizowana w gospodarstwach agroturystycznych zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje uprawnienia rolnicze.

 

Wzory dokumentów

 

 

Sondy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama