Home Nauczyciele Wykaz nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018
Wykaz nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018
poniedziałek, 02 października 2017 10:49

 

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczane przedmioty

1.

Andruczyk Anna

Zajęcia praktyczne
Zajęcia praktyczne (TG.7)

2.

Bobin Jan

Zajęcia praktyczne

3.

Buraczewska Sylwia

Pedagog szkolny
Zajęcia rewalidacyjne

4.

Cybulska Justyna

Urlop wychowawczy

5.

Czakis Zdzisław

Bezpieczeństwo pożarowe

6.

Czarkowski Jerzy

Zajęcia praktyczne

7.

Dąbrowska-Polens Sylwia

Matematyka

8.

Doroszko Elżbieta

Wychowanie do życia w rodzinie

9.

Doroszko Zbyszek

Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii T
Zajęcia praktyczne

10.

Dzimitrowicz Euzebiusz

Kierownik praktycznej nauki zawodu
Zajęcia praktyczne

11.

Gryc Teresa

Podstawy działalności gospodarczej (RL.3)
Produkcja roślinna (RL.3)
Produkcja zwierzęca (RL.3)
Zajęcia praktyczne (RL.3)
Organizowanie i nadzorowanie produkcji zwierzęcej (R.16)
Organizowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej (R.16)
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczej (R.16)
Zajęcia praktyczne (R.16)
Wychowawca w internacie

12.

Jagłowska Dorota

Dyrektor

13.

Jankowski Andrzej

Fizyka

14.

Jurkiewicz Jarosław

Historia
Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający
Wychowawca w internacie

15.

Kisiel Aneta

Doradca zawodowy

16.

Krajewska Małgorzata

Chemia
Wyposażenie techniczne i BHP
Zajęcia praktyczne
Wyposażenie techniczne i BHP (TG.7)

17.

Kucharzewski Grzegorz

Zajęcia praktyczne

18.

Maksimowicz Irena

Bibliotekarz

19.

Matan Mariusz

Podstawy przedsiębiorczości
Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
Planowanie i rachunkowość w gastronomii
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Podstawy działalności gospodarczej (RL.3)
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (TG.7)

20.

Mazur Ewa

Wychowawca w internacie

21.

Moroz Julita

Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Ratownictwo medyczne

22.

Moroz Urszula

Język angielski
Wychowawca w internacie

23.

Pankiewicz Andrzej

Podstawy konstrukcji maszyn
Użytkowanie pojazdów rolniczych
Elektrotechnika i automatyka
Diagnozowanie i naprawa pojazdów rolniczych
Organizacja eksploatacji i napraw sprzętu rolniczego
Technika w rolnictwie (RL.3)

24.

Pietrewicz Elżbieta

Język angielski
Biologia

25.

Przezwicka Katarzyna

Język niemiecki
Język niemiecki w technice rolniczej
Język obcy zawodowy
BHP w rolnictwie (RL.3)

26.

Rapczyńska Iwona

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
Zajęcia praktyczne
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem (TG.7)

27.

Sas Renata

Geografia
Informatyka
Wychowawca w internacie

28.

Sienkiewicz Eliza

Kierownik internatu
Wychowawca w internacie
Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B
Zajęcia praktyczne
Przepisy ruchu drogowego (RL.3)

29.

ks. Sikorski Tomasz

Religia

30.

Stefański Krzysztof

Zajęcia praktyczne

31.

Szczęsnowicz Barbara

Zasady żywienia
Obsługa konsumenta
Zajęcia praktyczne

32.

Szyryński Piotr

Podstawy rolnictwa
Użytkowanie maszyn rolniczych
Diagnozowanie i naprawa maszyn rolniczych
Zajęcia praktyczne
Zajęcia praktyczne (RL.3)

33.

Tomczyk Dorota

Wychowanie fizyczne

34.

Trejnowski Adam

Wicedyrektor
Język niemiecki

35.

Trzcianowska-Zujewicz Krystyna

Psycholog szkolny

36.

Walendziewicz Marzenna

Matematyka

37.

Wichert Marta

Język polski
Wiedza o kulturze
Wychowawca w internacie

38.

Winsławska Magdalena

Wiedza o społeczeństwie
Religia

39.

Wiżlańska-Sławińska Diana

Urlop macierzyński

40.

Wydra Henryk

Zajęcia praktyczne

41.

Zawadzka Małgorzata

Język polski
Wychowawca w internacie

 

 

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczane przedmioty

1.

Andruczyk Anna

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne (TG.7)

2.

Bobin Jan

Zajęcia praktyczne

3.

Buraczewska Sylwia

Pedagog szkolny

Zajęcia rewalidacyjne

4.

Cybulska Justyna

Urlop wychowawczy

5.

Czakis Zdzisław

Bezpieczeństwo pożarowe

6.

Czarkowski Jerzy

Zajęcia praktyczne

7.

Dąbrowska-Polens Sylwia

Matematyka

8.

Doroszko Elżbieta

Wychowanie do życia w rodzinie

9.

Doroszko Zbyszek

Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii T

Zajęcia praktyczne

10.

Dzimitrowicz Euzebiusz

Kierownik praktycznej nauki zawodu

Zajęcia praktyczne

11.

Gryc Teresa

Podstawy działalności gospodarczej (RL.3)

Produkcja roślinna (RL.3)

Produkcja zwierzęca (RL.3)

Zajęcia praktyczne (RL.3)

Organizowanie i nadzorowanie produkcji zwierzęcej (R.16)

Organizowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej (R.16)

Ekonomika i organizacja produkcji rolniczej (R.16)

Zajęcia praktyczne (R.16)

Wychowawca w internacie

12.

Jagłowska Dorota

Dyrektor

13.

Jankowski Andrzej

Fizyka

14.

Jurkiewicz Jarosław

Historia

Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający

Wychowawca w internacie

15.

Kisiel Aneta

Doradca zawodowy

16.

Krajewska Małgorzata

Chemia

Wyposażenie techniczne i BHP

Zajęcia praktyczne

Wyposażenie techniczne i BHP (TG.7)

17.

Kucharzewski Grzegorz

Zajęcia praktyczne

18.

Maksimowicz Irena

Bibliotekarz

19.

Matan Mariusz

Podstawy przedsiębiorczości

Działalność gospodarcza w branży mechanicznej

Planowanie i rachunkowość w gastronomii

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Podstawy działalności gospodarczej (RL.3)

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (TG.7)

20.

Mazur Ewa

Wychowawca w internacie

21.

Moroz Julita

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Ratownictwo medyczne

22.

Moroz Urszula

Język angielski

Wychowawca w internacie

23.

Pankiewicz Andrzej

Podstawy konstrukcji maszyn

Użytkowanie pojazdów rolniczych

Elektrotechnika i automatyka

Diagnozowanie i naprawa pojazdów rolniczych

Organizacja eksploatacji i napraw sprzętu rolniczego

Technika w rolnictwie (RL.3)

24.

Pietrewicz Elżbieta

Język angielski

Biologia

25.

Przezwicka Katarzyna

Język niemiecki

Język niemiecki w technice rolniczej

Język obcy zawodowy

BHP w rolnictwie (RL.3)

26.

Rapczyńska Iwona

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Zajęcia praktyczne

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem (TG.7)

27.

Sas Renata

Geografia

Informatyka

Wychowawca w internacie

28.

Sienkiewicz Eliza

Kierownik internatu

Wychowawca w internacie

Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B

Zajęcia praktyczne

Przepisy ruchu drogowego (RL.3)

29.

ks. Sikorski Tomasz

Religia

30.

Stefański Krzysztof

Zajęcia praktyczne

31.

Szczęsnowicz Barbara

Zasady żywienia

Obsługa konsumenta

Zajęcia praktyczne

32.

Szyryński Piotr

Podstawy rolnictwa

Użytkowanie maszyn rolniczych

Diagnozowanie i naprawa maszyn rolniczych

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne (RL.3)

33.

Tomczyk Dorota

Wychowanie fizyczne

34.

Trejnowski Adam

Wicedyrektor

Język niemiecki

35.

Trzcianowska-Zujewicz Krystyna

Psycholog szkolny

36.

Walendziewicz Marzenna

Matematyka

37.

Wichert Marta

Język polski

Wiedza o kulturze

Wychowawca w internacie

38.

Winsławska Magdalena

Wiedza o społeczeństwie

Religia

39.

Wiżlańska-Sławińska Diana

Urlop macierzyński

40.

Wydra Henryk

Zajęcia praktyczne

41.

Zawadzka Małgorzata

Język polski

Wychowawca w internacie

 

Sondy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama