Home Nauczyciele Wykaz nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017
Wykaz nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017
czwartek, 01 września 2016 00:00

 

 

 

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczane przedmioty

1.

Andruczyk Anna

Zajęcia praktyczne

2.

Bobin Jan

Kierownik praktycznej nauki zawodu

Zajęcia praktyczne

3.

Buraczewska Sylwia

Pedagog szkolny

Zajęcia rewalidacyjne

4.

Czakis Zdzisław

Bezpieczeństwo pożarowe

5.

Czarkowski Jerzy

Zajęcia praktyczne

6.

Dąbrowska-Polens Sylwia

Matematyka

7.

Doroszko Zbyszek

Zajęcia praktyczne

8.

Dzimitrowicz Euzebiusz

Zajęcia praktyczne

9.

Gryc Teresa

Użytkowanie maszyn rolniczych

Produkcja roślinna (R.3)

Produkcja zwierzęca (R.3)

Ekonomika i organizacja produkcji rolniczej (R.16)

Organizowanie i nadzorowanie produkcji
roślinnej (R.16)

Organizowanie i nadzorowanie produkcji
zwierzęcej (R.16)

10.

Jagłowska Dorota

Kierownik internatu

Wychowawca w internacie

11.

Jankowski Andrzej

Fizyka

12.

Jurkiewicz Jarosław

Historia

Historia i społeczeństwo – przedmiot
uzupełniający

Wychowawca w internacie

13.

Kisiel Aneta

Doradca zawodowy

14.

Krajewska Małgorzata

Chemia

Wyposażenie techniczne i BHP

Zajęcia praktyczne

15.

Kucharzewski Grzegorz

Zajęcia praktyczne

16.

Kuczyńska Beata

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowawca w internacie

17.

Maksimowicz Irena

Bibliotekarz

18.

Matan Mariusz

Podstawy przedsiębiorczości

Działalność gospodarcza w branży
mechanicznej

Podejmowanie i prowadzenie działalności
gospodarczej

Planowanie i rachunkowość w gastronomii

Podstawy działalności gospodarczej (R.3)

19.

Mazur Ewa

Wychowawca w internacie

20.

Moroz Julita

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

21.

Moroz Urszula

Język angielski

22.

Pankiewicz Andrzej

Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy rolnictwa

Podstawy techniki w mechanizacji rolnictwa

Użytkowanie pojazdów rolniczych

Diagnozowanie i naprawa pojazdów
rolniczych

Organizacja eksploatacji i napraw sprzętu
rolniczego

Zajęcia praktyczne

Technika w rolnictwie (R.3)

23.

Pietrewicz Elżbieta

Język angielski

Biologia

24.

Przezwicka Katarzyna

Język niemiecki

Język niemiecki zawodowy (R.3)

BHP w rolnictwie (R.3)

25.

Rapczyńska Iwona

Technologia gastronomiczna z
towaroznawstwem

Zajęcia praktyczne

26.

Sas Renata

Wicedyrektor

Geografia

Informatyka

27.

Sienkiewicz Eliza

Przepisy ruchu drogowego w zakresie
kategorii T

Przepisy ruchu drogowego w zakresie
kategorii B

Zajęcia praktyczne

Przepisy ruchu drogowego (R.3)

28.

Stefański Krzysztof

Zajęcia praktyczne

29.

Szczęsnowicz Barbara

Zasady żywienia

Obsługa konsumenta

Zajęcia praktyczne

30.

Szyryński Piotr

Podstawy techniki w mechanizacji rolnictwa

Diagnozowanie i naprawa pojazdów
rolniczych

Diagnozowanie i naprawa maszyn rolniczych

Zajęcia praktyczne

31.

Tomczyk Dorota

Wychowanie fizyczne

32.

Trejnowski Adam

Język niemiecki

Język niemiecki w technice rolniczej

Język niemiecki zawodowy

33.

Walendziewicz Marzenna

Matematyka

34.

Wichert Marta

Język polski

Wiedza o kulturze

35.

Winsławska Magdalena

Wiedza o społeczeństwie

Religia

36.

Wiżlańska-Sławińska Diana

Psycholog szkolny

Zajęcia rewalidacyjne

37.

Wydra Henryk

Dyrektor

Zajęcia praktyczne

38.

ks. Wyrzykowski Artur

Religia

39.

Zawadzka Małgorzata

Język polski

Wychowawca w internacie

 

Sondy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama