Home Nauczyciele Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2015/2016
niedziela, 13 września 2015 20:56

 

 

 

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczane przedmioty

1.

Andruczyk Anna

Zajęcia praktyczne

2.

Bobin Jan

Zajęcia praktyczne

Kierownik praktycznej nauki zawodu

3.

Buraczewska Sylwia

Pedagog szkolny

Zajęcia rewalidacyjne

4.

Cybulska Justyna

urlop wychowawczy

5.

Czarkowski Jerzy

Zajęcia praktyczne

6.

Dąbrowska-Polens Sylwia

Matematyka

7.

Doroszko Zbyszek

Zajęcia praktyczne

8.

Dzimitrowicz Euzebiusz

Zajęcia praktyczne

9.

Gryc Teresa

Użytkowanie pojazdów rolniczych

Użytkowanie maszyn rolniczych

Pojazdy rolnicze

Maszyny rolnicze

Produkcja roślinna

Produkcja zwierzęca

Wychowawca w internacie

10.

Jagłowska Dorota

Wychowawca w internacie

Kierownik internatu

11.

Jankowski Andrzej

Fizyka

12.

Jurkiewicz Jarosław

Historia

Historia i społeczeństwo – przedmiot

uzupełniający

13.

Kisiel Aneta

Doradca zawodowy

14.

Krajewska Małgorzata

Chemia

Wyposażenie techniczne i BHP

Zajęcia praktyczne

15.

Kucharzewski Grzegorz

Zajęcia praktyczne

16.

Kuczyńska Beata

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowawca w internacie

17.

ks. Kunko Grzegorz

Religia

18.

Maksimowicz Irena

Bibliotekarz

19.

Matan Mariusz

Podstawy przedsiębiorczości

Działalność gospodarcza w branży

mechanicznej

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Planowanie i rachunkowość

w gastronomii

Zarządzanie firmą

Podstawy działalności gospodarczej

20.

Mazur Ewa

Wychowawca w internacie

21.

Moroz Julita

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

22.

Moroz Urszula

Język angielski

23.

Pankiewicz Andrzej

Podstawy techniki w mechanizacji

rolnictwa

Użytkowanie pojazdów rolniczych

Diagnozowanie i naprawa pojazdów

rolniczych

Organizacja eksploatacji i napraw sprzętu rolniczego

Obsługa maszyn rolniczych

Eksploatacja pojazdów i maszyn

rolniczych

Eksploatacja maszyn rolniczych

Technika w rolnictwie

24.

Pietrewicz Elżbieta

Język angielski

Biologia

25.

Przezwicka Katarzyna

Język niemiecki

Język obcy zawodowy

BHP w rolnictwie

26.

Rapczyńska Iwona

Technologia gastronomiczna

z towaroznawstwem

Zajęcia praktyczne

27.

Sas Renata

Geografia

Informatyka

Wicedyrektor

28.

Sienkiewicz Eliza

Przepisy ruchu drogowego w zakresie

kategorii T

Przepisy ruchu drogowego w zakresie

kategorii B

Przepisy ruchu drogowego

Zajęcia praktyczne

29.

Stefański Krzysztof

Zajęcia praktyczne

30.

Szczęsnowicz Barbara

Zasady żywienia

Obsługa konsumenta

Zajęcia praktyczne

31.

Szyryński Piotr

Podstawy techniki w mechanizacji

rolnictwa

Diagnozowanie i naprawa maszyn

rolniczych

Zajęcia praktyczne

32.

Tomczyk Dorota

Wychowanie fizyczne

33.

Trejnowski Adam

Język niemiecki

Język niemiecki w technice rolniczej

Język obcy zawodowy

34.

Walendziewicz Marzenna

Matematyka

35.

Wichert Marta

Język polski

Wiedza o kulturze

36.

Winsławska Magdalena

Wiedza o społeczeństwie

Religia

37.

Wiżlańska-Sławińska Diana

Psycholog szkolny

38.

Wydra Henryk

Zajęcia praktyczne

Dyrektor

39.

Zawadzka Małgorzata

Język polski

 

Sondy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama