Home Jubileusze Szkoły 70-lecie Jubileusz 70-lecia Szkoły
Jubileusz 70-lecia Szkoły
Ocena użytkowników: / 34
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Marta Wichert, Małgorzata Zawadzka   
poniedziałek, 05 czerwca 2017 12:43

W dniach 1-2 czerwca 2017 roku obchodziliśmy niezwykły jubileusz – 70-lecie istnienia Szkoły Rolniczej w Sejnach. Wcześniej odbyły się rozgrywki sportowe, inspirowane tą okrągłą rocznicą.

 

31 marca w Międzynarodowym Turnieju Piłki Koszykowej z okazji 70-lecia Szkoły o Puchar Dyrektora ZSCKR w Sejnach mecze rozegrały 4 drużyny – ze Szkoły Technologii i Biznesu w Ukmergė na Litwie, z LO w Puńsku, Gimnazjum Žiburys w Sejnach i ZSCKR w Sejnach. Najlepsza okazała się drużyna z Ukmergė. Organizatorką zawodów była nauczycielka wychowania fizycznego pani Julita Moroz.

 

 

24 maja odbył się Otwarty Turniej Futsalu z okazji 70-lecia Szkoły. Udział w nim wzięło 5 drużyn: z LO w Sejnach, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w  Sejnach, Gimnazjum nr 2 w Sejnach, z Zespołu Szkół w Gibach i Zespołu Szkół CKR w Sejnach. W klasyfikacji końcowej zajęliśmy I miejsce. Sportowe zmagania zorganizowała nauczycielka wychowania fizycznego pani Dorota Tomczyk.

 

 

Z okazji Jubileuszu wydano broszurę przedstawiającą rys historyczny i ofertę edukacyjną ZSCKR w Sejnach. Broszurę opracowali: kierownik internatu pani Dorota Jagłowska, doradca zawodowy pani Aneta Kisiel i nauczyciel historii pan Jarosław Jurkiewicz, który przygotował rys historyczny szkoły.

 

1 czerwca 2017 r. odbyła się uroczysta akademia dla społeczności szkolnej, podczas której młodzież przedstawiła zebranym historię szkoły, wzbogaconą fragmentami kronik z lat 1950-1993 i wywiadami z nauczycielami-absolwentami naszego Technikum. W drugiej części uroczystości odśpiewano gromkie „Sto lat” dla naszej Szkoły i poczęstowano wszystkich tortami przygotowanymi przez uczennice kl. II PT. Akademię przygotowała nauczycielka języka polskiego pani Marta Wichert.

 

 

Wieczorem w stołówce internatu pan Grzegorz Kucharzewski z dziewczętami z koła wokalnego zagrał koncert zatytułowany „Kto układa nam to życie…”. Dla licznie zgromadzonej publiczności, razem z sejneńskim artystą, zaśpiewały uczennice Technikum: Katarzyna Andrukanis (kl. III PT), Justyna Ciesielska (kl. I PT) i Patrycja Adamska (kl. I aBT) oraz tegoroczna absolwentka Aleksandra Olszewska. W repertuarze koncertu znalazły się piosenki autorstwa pana Grzegorza Kucharzewskiego.

 

 

Na dolnym korytarzu w budynku szkoły zorganizowano wystawę zdjęć. Na pięciu tablicach zatytułowanych: „Trudne początki”, „Klasztor siedzibą szkoły”, „Nowy kompleks budynków”, „Dekada lat osiemdziesiątych” i „Szkolne uroczystości” nauczyciel historii pan Jarosław Jurkiewicz przedstawił dzieje naszego Zespołu.

 

 

2 czerwca 2017 r. odbyły się główne uroczystości jubileuszowe. O godzinie 10.40 do kościoła wyruszył pochód składający się z pocztów sztandarowych, nauczycieli, pracowników, uczniów, rodziców oraz przybyłych gości. Orszak prowadziła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach i zespół mażoretek Ladies.

 

 

Mszę świętą koncelebrowali ks. biskup Romuald Kamiński, ks. Władysław Napiórkowski i ks. Artur Wyrzykowski. Po uroczystości w Bazylice goście w uroczystym orszaku wrócili do szkoły.

 

 

Po przerwie na poczęstunek wszyscy zebrali się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej, gdzie odbyła się główna uroczystość. Gości powitała młodzież ZSCKR w Sejnach staropolskim polonezem, którego choreografię przygotowała pani Dorota Tomczyk.

 

 

Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu narodowego dyrektor Henryk Wydra powitał zgromadzonych gości. Obecnością swoją zaszczycili nas m.in.:

 • Rafał Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Kazimierz Gwiazdowski – Poseł na Sejm RP,
 • Leszek Dec – Radny Województwa Podlaskiego i Prezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
 • Waldemar Kwaterski – Radny Województwa Podlaskiego i Dyrektor SP ZOZ w Sejnach,
 • Józef Kobyłecki – Radca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Jarosław Kuczyński – Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach,
 • Anna Urban – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach,
 • ksiądz prałat Zbigniew Bzdak – Proboszcz Parafii pw. NNMP w Sejnach,
 • przedstawiciele władz z powiatu sejneńskiego,
 • dyrektorzy szkół rolniczych z różnych części kraju i Litwy,
 • dyrektorzy szkół z powiatu sejneńskiego,
 • przedstawiciele instytucji i organizacji różnych branż,
 • emerytowani nauczyciele i pracownicy.

Po uczczeniu minutą ciszy pamięci zmarłych nauczycieli, pracowników i absolwentów naszej szkoły, uczennica kl. III PT Anna Klepacka przedstawiła rys historyczny placówki, wzbogacony wizualizacją przygotowaną przez opiekuna koła fotograficzno-filmowego pana Andrzeja Pankiewicza.

 

 

Jubileusz szkoły był okazją, by podziękować za pracę wykonywaną z pasją oraz tworzenie klimatu wzajemnej życzliwości i troski o wychowanie uczniów szkoły rolniczej. Za wyróżniającą się pracę odznaki honorowe "Zasłużony dla rolnictwa" z rąk wiceministra Rafała Romanowskiego i posła Kazimierza Gwiazdowskiego otrzymali nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi:

 • Euzebiusz F. Dzimitrowicz – nauczyciel zawodu,
 • Dorota Jagłowska – kierownik internatu,
 • Aneta Kisiel – doradca zawodowy,
 • Beata Z. Kuczyńska – wychowawca w internacie,
 • Andrzej W. Lauda – pracownik obsługi,
 • Anna Moskalow – pracownik administracji,
 • Iwona M. Rapczyńska – nauczyciel przedmiotów zawodowych,
 • Renata Sas – wicedyrektor,
 • Jarosława Skupska – pracownik obsługi,
 • Barbara Szczęsnowicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych,
 • Adam Trejnowski – nauczyciel języka niemieckiego,
 • Marzenna Walendziewicz – nauczyciel matematyki,
 • Marta Wichert – nauczyciel języka polskiego,
 • Małgorzata Zawadzka – nauczyciel języka polskiego.

W imieniu odznaczonych podziękowania złożyła kierownik internatu Dorota Jagłowska.

 

 

Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP dh Zdzisław Czakis, prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Sejnach dh Ryszard Grzybowski i przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Sejnach mł. bryg. Rafał Sławiński odznaczyli brązowym medalem „Zasłużony dla pożarnictwa” sztandar Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach.

Za zasługi dla pożarnictwa wyróżnieni zostali także:

 • dyrektor Henryk W. Wydra – srebrnym medalem,
 • wicedyrektor Renata Sas – brązowym medalem,
 • nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa Julita Moroz – brązowym medalem.

 

 

W imieniu odznaczonych podziękowania złożyła wicedyrektor Renata Sas.

 

W dalszej części uroczystości głos zabrali przybyli goście, m.in. przewodnicząca Rady Rodziców Barbara Pokutko, wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski, poseł Kazimierz Gwiazdowski, przedstawicielka KO w Białymstoku Anna Urban, radny wojewódzki Leszek Dec, dyrektorzy szkół rolniczych z Polski i Litwy, przedstawiciele władz miasta, gmin i powiatu sejneńskiego, dyrektorzy szkół z powiatu sejneńskiego. Na ręce dyrektora ZSCKR zostały złożone pamiątkowe grawertony, upominki, kwiaty i życzenia.

 

 

Orkiestra Dęta OSP pod kierunkiem kapelmistrza Józefa Żukowskiego zagrała gromkie „Sto lat” 70-letniej Jubilatce, jaką jest nasza szkoła.

 

 

Święto Szkoły było też okazją do uroczystego pożegnania obecnego dyrektora Henryka Wydry wkrótce odchodzącego na emeryturę i podziękowania mu za wytężoną i owocną pracę w ciągu 13-letniej kadencji.

 

W dalszej części uroczystości przed publicznością zaprezentowała się młodzież ZSCKR w Sejnach w części artystycznej. Wystąpił zespół mażoretek Ladies trenowany przez panią Dorotę Tomczyk i dziewczęta z zespołu wokalnego prowadzonego przez pana Grzegorza Kucharzewskiego – Katarzyna Andrukanis (kl. III PT) i Justyna Ciesielska (I PT).

 

 

 

Dyrekcja szkoły podziękowała sponsorom, obdarowując ich drobnymi prezentami. Na tym oficjalną część obchodów 70-lecia Szkoły zakończono, zaś goście i gospodarze uroczystości udali się na obiad do restauracji w Domu Litewskim.

 

Całą uroczystość prowadzili nauczyciele ZSCKR w Sejnach: pani Aneta Kisiel i pan Adam Trejnowski.

 

Sponsorami Święta Szkoły byli:

 • Centrum Ceramiki Budowlanej IMPORTEX Czernialis Spółka Jawna,
 • Marian Czokajło Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sejnach,
 • Leszek Dec Prezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,
 • Anna i Andrzej Plewowie właściciele przedsiębiorstwa POLANA Sp.z o.o. w Białymstoku,
 • Zakład Produkcyjno-Budowlany BETONEX Sikorski Sokołowski Spółka Jawna,
 • Nadleśniczy Leszek Skubis Nadleśnictwo Płaska w Żylinach,
 • Koło Łowieckie „Łoś” w Sejnach,
 • Henryk Józef Poszwa właściciel Prywatnego Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Gastronomiczno-Kulturalnego „U Henryka”,
 • Dariusz Łostowski Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej,
 • Hubert Bubrowski Gabinet Weterynaryjny INSEM,
 • „Drewtark” s.c. Wiesław Frydrych Lilla Frydrych,
 • Lucyna Prolejko Giby,
 • Romuald Dziemian reprezentujący Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRAM,
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SODYBA” Jerzy Wojczulis,
 • Ignacy Paweł Szkarnulis,
 • Adam Gibas,
 • Przedsiębiorstwo SC-TOOLSYSTEMS Sp. z o.o.,
 • Marek Budowicz właściciel Firmy AUGUST,
 • Mirosław Głowacki właściciel przedsiębiorstwa MIG Import-Eksport Głowacki Sp.j.,
 • Transport Ciężarowy Roboty Ziemne Czesław Wołągiewicz,
 • BAR-Stacja LPG Teresa Bernatowicz,
 • Marian Święcicki właściciel Stacji Kontroli Pojazdów,
 • Krzysztof Stefański,
 • Wiktor Pogorzelski Piekarnia w Sejnach,
 • Stanisław Żytkowski przedsiębiorstwo ADEX s.c.,
 • Tomasz Daniłowicz,
 • Jarosław Protasiewicz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELJAR”,
 • Andrzej Alboszta,
 • Józef i Anna Zubowicz s.c.,
 • Czesław Jan Kiejko,
 • Franciszek Sewastynowicz,
 • Krzysztof Czyżewski Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”,
 • Ewa Pietuszewska Ośrodek Kultury w Sejnach,
 • Józef Żukowski Orkiestra Dęta OSP Sejny.

Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy!

 

Galeria zdjęć z uroczystości

 

Pamiątkowe grawertony i listy gratulacyjne

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama