Kwalifikacyjne kursy zawodowe Drukuj

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

  • przygotowanie do uzyskania tytułu zawodowego / dyplomu technika
  • możliwość jednoczesnej nauki w LO lub LO dla dorosłych

 

kucharz

Kwalifikacja T.6. – Sporządzanie potraw i napojów

rolnik

Kwalifikacja R.3. – Prowadzenie produkcji rolniczej

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Kwalifikacja M.1. – Użytkowanie pojazdów, maszyn i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Kwalifikacja M.2. – Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

 

Pobierz wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (pdf)


 

 

 

Technik rolnik

Kwalifikacja R.3. – Prowadzenie produkcji rolniczej

Kwalifikacja R.16. – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Kwalifikacja M.1. – Użytkowanie pojazdów, maszyn i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Kwalifikacja M.2. – Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

Kwalifikacja M.46 – Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacja T.6. – Sporządzanie potraw i napojów

Kwalifikacja T.15. – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik agrobiznesu

Kwalifikacja R.3. – Prowadzenie produkcji rolniczej

Kwalifikacja R.6. – Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Technik architektury krajobrazu

Kwalifikacja R.21. - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Kwalifikacja R.22. - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Technik turystyki wiejskiej

Kwalifikacja T.7. - Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
Kwalifikacja T.8. - Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego


Pobierz wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (pdf)