Informacje dla absolwentów Drukuj
poniedziałek, 28 września 2015 12:11

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

Od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

1. przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci i kolejny (przykład 1 i 2 w treści Informacji o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów (Zał. 26 a do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego);

2. przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego (na tym samym poziomie), który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu (przykład 3 i 4 w treści Informacji o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów (Zał. 26 a).


Podstawa prawna: Art. 44 zzq. ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943).


W związku z powyższym wszyscy absolwenci, którzy spełniają jeden z powyższych warunków, są zobowiązani do dokonania opłaty za egzamin/egzaminy, do których zamierzają przystąpić w maju 2017 r.

Wysokość opłaty za jeden egzamin wynosi 50,00 zł. Należy ją wnieść na konto Okręgowej komisji Egzaminacyjnej w Łomży w terminie od dnia 1 stycznia do 7 lutego 2017 r.


Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi OKE w terminie od 1 stycznia do 7 lutego 2017 r. wraz z poprawnie wypełnionym Załącznikiem 26a.


Brak opłaty za egzamin/egzaminy uniemożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017.


Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.JAK SPRAWDZIĆ, CZY ZA EGZAMIN TRZEBA ZAPŁACIĆ?

Absolwent może sprawdzić swoją historię przystępowania do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów:

a) w swojej szkole macierzystej

LUB

b) w OKE w Łomży, wysyłając e-mail na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

E-mail należy podpisać, a w jego treści podać: imię i nazwisko, nr PESEL, nazwę i adres szkoły, w której absolwent przystąpił do matury.