Technik turystyki wiejskiej Drukuj

Technikum

 

zawód: technik turystyki wiejskiej

nr zawodu: 515203

obszar: rolniczo-leśny z ochroną środowiska

 

Technik turystyki wiejskiej jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy, a także na terenie Unii Europejskiej. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, budownictwo, kultura.

Technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do samodzielnej organizacji imprez i usług turystycznych oraz do prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. Ta forma turystyki cieszy się w ostatnich latach coraz większą popularnością, ponieważ stanowi ciekawą alternatywę dla tradycyjnego spędzania urlopu.

 

Uczeń w zawodzie technik turystyki wiejskiej jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań:

 1. organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich,
 2. planowanie, organizowanie i wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym,
 3. planowanie i organizowanie działalności agroturystycznej,
 4. obsługiwanie klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

 

Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje:

 • T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
  • przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych,
  • realizowanie imprez i usług turystycznych,
  • rozliczanie imprez turystycznych.
 • T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
  • prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym,
  • dostosowanie gospodarstwa do działalności agroturystycznej,
  • obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

 

Przedmioty zawodowe:

 • podstawy turystyki
 • organizacja i obsługa ruchu turystycznego
 • język obcy zawodowy
 • agroturystyka i obsługa klienta
 • żywienie turystów
 • prowadzenie działalności gospodarczej
 • ekonomika w turystyce
 • BHP w turystyce
 • podstawy rolnictwa
 • produkcja rolnicza.

 

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego oraz do prowadzenia współpracy z instytucjami i organizacjami turystycznymi.

 

Praktyka zawodowa (w wymiarze 8 tygodni) będzie realizowana w gospodarstwach agroturystycznych zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje uprawnienia rolnicze.

 

Wzory dokumentów